Какво е Автокаско, защо и как се прави?

Автокаско (Каско на МПС) осигурява финансово обезпечаване на собственика на МПС при използването на автомобил. Макар и изборът на подходящия продукт да изисква време за обстоен преглед, всеки шофьор има възможност да намери подходящото решение за себе си, благодарение на големия брой застрахователни компании и различните пакети, предлагани от тях. Това е една от най-известните и широко прилагани