Националното бюро: България няма да бъде изключена от системата “Зелена карта”

Няма опасност България да бъде изключена от системата “Зелена карта“, нито от 2023 да спре издаването на “Зелена карта” от застрахователите в България. Това посочват в отговор до Mediapool Борислав Богоев и Стефан Софиянски, съответно председател на Управителния Съвет (УС) и главен секретар на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ).

Те твърдят, че в статията на Mediapool от 27 септември “България пак е заплашена да бъде изключена от системата “Зелена карта” изказване на финансовия министър Росица Велкова на заседанието на Министерски съвет от 21 септември е разяснено “превратно” и извън контекста.

На въпросното заседание министър Росица Велкова докладва за мерки по Плана за действие за ERM II, за които е активна сериозна опасност от закъснения, а именно в област “Небанков финансов сектор“, по Дейност № 6 – “Мониторинг на финансовата стабилност на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи чрез получаване на периодични справки за финансовото му състояние”.

Според стенограмата на Министерския Съвет министър Велкова заявява: “В случай, че казусът не бъде разрешен, наред с неизпълнение на ангажимента на България след присъединяване към ERM ІІ има сериозен риск Националното ни бюро да бъде изключено от системата “Зелена карта” на следващата Генерална асамблея, съответно от следващата година да спре издаването на зелена карта от българските застрахователи“.

Mediapool публикува без промяна пълния текст на правото на отговор на Борислав Богоев и Стефан Софиянски, изпратено на 29 септември. Борислав Богоев отказа устен коментар по темата, когато беше търсен да направи такъв на 27 септември.

Уважаеми дами и господа,

С дълбоко възмущение се запознахме с горепосочената Ваша статия, съдържаща неверни твърдения и насаждаща неоснователен страх сред българските граждани.

Заглавието на статията е невярно и манипулативно, а самата публикация изобилства от сериозни неистини и неточности, които не правят чест на медия, претендираща да функционира по най-високите журналистически стандарти, както сте отбелязали в уебсайта си.

Националното бюро на българските автомобилни застрахователи е дълбоко разочаровано, че по подобни значими за обществото въпроси се пише така повърхностно и без да бъде потърсено по професионален начин писменото становище на компетентната институция НББАЗ. Намираме, че е крайно време журналистите, пишещи в съответната област, да проверяват съвестно фактите, които изнасят в публичното пространство, както и да ги изясняват задълбочено посредством проучването и представянето на всички гледни точки.

На първо място искаме отговорно да заявим и дебело да подчертаем, че въпрос за изключване на България от системата “Зелена карта” не стои.

България е член на Европейския съюз и в това си качество, съгласно европейските директиви и регулациите на Съвета на бюрата, е задължена да осигурява задължителна застраховкаГражданска отговорност” на автомобилистите за всички МПС с български регистрационни номера, която да е валидна за територията на цялото Европейско икономическо пространство, както и за територията на Швейцария, Обединеното кралство, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Андора, през цялото време на действието на застрахователния договор.

Не е под въпрос и издаването на международни застрахователни сертификати “Зелена карта” за останалите държави членки на системата “Зелена карта”, тъй като няма нито една причина за това.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =