Обхватът на застраховка “Гражданска отговорност” у нас надвишава броя на автомобилите

Обхватът на застраховката “Гражданска отговорност” в България е по-голям за миналата година от броя на колите, достигайки абсурдните 112% от броя им, заяви доц. Румен Ерусалимов от Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов при представянето на изследването “Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието”, осъществено от екип на Института за пазарна икономика (ИПИ) по задание на Асоциацията на българските застрахователи.

По думите на Ерусалимов разминаването става чрез купуването на полицата на “Гражданска отговорност” на вноски, т.е. ако човек не направи втора и следваща вноска, сключва нова полица, без старата да се изтрие от системата на Гаранционния фонд.

Обхватът на застраховка “Каско на МПС” е 24%. Има недостиг на знание за цената на имуществените застраховки. Голямата роля на фирмите и застрахователните брокери е да информират хората за достъпността на цените на застрахователните премии, посочи още Румен.

У нас нивото на застрахователното проникване не се покачва особено. Доминиращо е автомобилното застраховане, а значителна част от работата на сектора извършват регулациите на държавата, определяща правилата. Застраховането има траен дял в икономиката от около 2-2,5 на сто от БВП през последните 15 години. Застрахователите са сравнително големи работодатели в областта на финансовите услуги. Освен това все по-малко хора работят в областта на икономиката, а застраховането задържа ниво. Общото застраховане изплаща близо 82% от обезщетенията в страната, от които 84% са по автомобилни застраховки, обясни главен икономист на ИПИ Лъчезар Богданов.

Богданов добави още, че делът на обезщетенията към брутния вътрешен продукт (БВП) в България е 1%, докато в много източноевропейски страни е между 1,2 и 1,8 на сто от БВП. В развитите държави на Европейския съюз делът на обезщетенията към БВП е между 3 и 5 процента. Някои държави имат още по-голям дял, например Нидерландия с над 10% от БВП.

Държавата облага застрахователите с корпоративен данък и данък върху застрахователните премии. Нашият БВП тази година ще бъде 183 млрд. лева, като през бюджета се разпределят 41-42% от него. Държавата задължава определени хора да се застраховат и този метод върши добра работа. Освен “Гражданска отговорност” има още 70 вида други случи за задължително застраховане, но не всички са ефективни поради липса на контрол при някои от тях, като например вноските по ГО в Гаранционния фонд, подкрепата на земеделските стопани, застраховката за трудова злополука и за професионална дейност, посочи икономист от ИПИ Петя Георгиева.

Според нея има по-добри начини за развитие на сектора от задължителните застраховки. Има възможности за застрахователите, свързани с природни бедствия, като наводнения, пожари и др. Крайно нисък е делът и на медицинските застраховки, но компаниите могат трудно да се развиват в тази област заради ролята на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). При реформи в здравеопазването има големи възможности за участие на застрахователите, добави още Петя.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =