Поправят текстове срещу поскъпване на „Гражданска отговорност“

В Кодекса за застраховането ще бъдат направени промени, така че да се изпълнят условията за влизане в еврозоната, но задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ да не поскъпне, научи „Труд News” от достатъчно информирани източници.

С промени в Кодекса за застраховането от Министерството на финансите беше предложено българското Национално бюро „Зелена карта“ да плаща безусловно при претенции за обезщетения заради предизвикани катастрофи от автомобили с български номера в чужбина. Причниата да бъдат предложени промените е, че прекратяването на забавени плащания по системата „Зелена карта“ е едно от изискванията за влизането ни в еврозоната.

Промените в Кодекса за застраховането минаха на първо четене през икономическата комисия към парламента. Но срещу предложените текстове се обявиха представители на застрахователите и на българското Национално бюро „Зелена карта“. В крайна сметка след проведени разговори се е стигнало до вариант в Кодекса за застраховането да бъде записано, че плащанията ще стават в сроковете и по приложените в системата „Зелена карта“ правила.

На практика е от значение разликата в текстовете. Първоначалният вариант би означавал българското Национално бюро „Зелена карта“ първо да плати, преди да оспори пред съда исканията за изплащане на обезщетение, ако смята, че става въпрос за измама. Това би довело до вдигане на цената на застраховката „Гражданска отговорност“ в пъти и цената й би надвишила 1000 лв. Причината за това е, че парите в Националното бюро „Зелена карта“ се събират от застрахователите, а има много случаи на опити за измама с български коли в Италия. Има случаи да се искат обезщетения за катастрофи, причинени от български автомобили, които дори не са били в Италия.

Според новия вариант на текста в Кодекса за застраховането, българското Национално бюро „Зелена карта“ ще плаща само след получаване на банково бордеро за извършен превод към пострадал при катастрофа. Това значително ще намали опитите за измами и ще отмени поскъпване на „Гражданска отговорност“.

За старите претенции за изплащане на обезщетения от българското Национално бюро „Зелена карта“ има учредена банкова гаранция в размер на 5 млн. евро. Приблизително за такава сума са и старите претенции – 8 млн. лв. за обезщетения и 2 млн. лв. за лихви. Ако Съветът на бюрата реши, че има основателни претенции за изплащане на обезщетения, винаги може да активира безусловната банкова гаранция и да вземе парите.

Цената на застраховката „Гражданска отговорност“ обаче може да се вдигне заради друга промяна. Комисията за финансов надзор неотдавна одобри повишение на сумите, които влизат от цената на всяка „Гражданска отговорност“ на шофьорите в два фонда – “Фонда за незастраховани МПС” и в “Обезпечителния фонд”. Вноските в тези два фонда ще нараснат общо с 3 лв. от началото на 2023 г. и общият им размер ще стане 16 лв.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 5 =