Убийството на Алексей Петров може да доведе до по-скъпа „Гражданска отговорност“

Има един бизнес, засягащ огромна част от обществото, който се приемаше за силно повлиян от фигурата на Алексей Петров. Затова и убийството на Петров от своя страна има скрит потенциал да го преначертае. Става дума за пазара на застраховкитеГражданска отговорност“ и очакванията те да започнат да поскъпват.

Заради задължителния си характер – всяко моторно превозно средство да върви със застраховка, “Гражданска отговорност” е най-продаваният застрахователен продукт в България. Компаниите набират година сума от близо 1.2 милиарда лева от продажба на полици. Обезщетенията, изплащащи за щети и на жертви на произшествия, предизвикани от техни клиенти, дълго време бяха в диапазона между 500 и 600 милиона лева, като от миналата година стигнаха 625 милиона годишно (5% ръст на годишна база).

Няколко процеса, кулминирали в миналите няколко години, създават скрита динамика на пазара, която позволи въпреки двуцифрената инфлация през изминалите 24 месеца, цените на застраховките да не нарастнат значително (без тези на влекачите за международни превози, при които за четири години инфлацията надвишава 120%). Не поскъпнаха значително и плащаните обезщетения.

От една страна държавата промени както правилата за завеждане и присъждане на претенции, така и олихвяването на задълженията към роднини на загинали. Прехвърлянето на голяма част от делата от София, където се намират централите на застрахователните компании към градовете, където живеят виновните причинители на ПТП-та, спомогна за ограничаване на разходите, защото обезщетенията вече се определят от съдии с усет за цената на живота в малките градове, където се случват инцидентите. Всичко това води до по-малка привлекателност на трагедиите за бизнес на адвокатските кантори, които почти веднага изкупуват правото на роднините на обезщетение и започват да съдят застрахователите, като обират като печалба всяка сума, по-висока от тази, която са платили на опечалените.

От друга страна, автосервизите на големите вносители на автомобили почти едновременно вдигат цените си близо двойно през 2021 година с обяснение, че се е натрупала инфлация в доходите на работниците им и цените на авточастите, принуждаваща ги да поискат повече в своите договори за сервизно обслужване със застрахователните компании. Последното е спорно, защото се знае, че авточастите пристигат в складовете на вносителите при цени между 10 и три пъти по-ниски от пазарните и сервизите купуват с огромни отстъпки спрямо цените в магазина.

Оказва се обаче, че по този начин сервизите формират буфер в цените си, които в последните две години не се вдигат и така не притискат застрахователите. Полиците макар да са по-високи в сравнение с годините преди пандемията, изглежда сякаш са достигнали равновесно положение и така, докато не настъпи нещо ново.

Това може да е още по-скритата динамика на пазара, диктувана от една от водещите компании и смятана за недосегаема от регулаторен контрол. Пазарният й дял и поддържаните от нея цени принуждаваха и другите участници на пазара да се съобразяват и да предлагат по-евтини полици, от което излязоха по-ниски постъпления и по-голяма вероятност от ликвиден и капиталов разрив при нарастване на цените на сервизните услуги или на плащаните обезщетения.

Приемаше се, че страхът от вече убития й покровител и влиянието му блокират напъните на Комисията за финансов надзор да подложи на съмнение официалните отчетни данни и евентуално да поиска корективни мерки, свързани с подобряването на ликвидността и капитала. Същата компания беше постоянно в писмата, с които европейският застрахователен надзорник EIOPA искаше от България да подобри контрола върху пазарните си участници и това стана техническо предусловие за влизането й в еврозоната. Така се наложи в последните си дни предишният парламент да се захване с темата, макар и да нямаше достатъчно време.

Убийството на Алексей Петров кара наблюдатели на застрахователния пазар да се питат, задава ли се нов по-строг надзор от страна на регулатора. Ако това стане, може компанията да повиши цените на застрахователния си продукт и това ще бъде последвано от всички. Има вероятност и останалите да вдигнат цените си, оставяйки въпросни застраховател сам на един работещ регулатор с всички възможни последствия.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 17 =