По-скъпа “Гражданска отговорност” за шофьорите, предизвикали пътни инциденти с повече щети

Собствениците на моторни превозни средства са длъжни да започнат да плащат задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на цени, зависещи от това дали имат нарушения и ако имат, какви щети са причинили при тях. Според новата схема, наречена „бонус-малус“, водачите с по-големи нарушения следва да плащат повече за „Гражданска отговорност“, а изрядните следва да бъдат поощрявани с отстъпки. Промените в Кодекса за застраховането предвиждат новата система да влезе в сила от 23 декември тази година, чието обществено обсъждане приключи. Приемането на новата система беше отложено няколко пъти заради недоволството на различните страни, засегнати от промените.

Последният вариант, обявен за обществено обсъждане, предвижда вместо „бонус-малус“ да бива въведена централизирано, всяко застрахователно дружество да наложи свои собствени правила за това в кои случаи ще поскъпява полицата и в кои ще дава отстъпки.

Според Дарик Радио затова в кодекса се предвижда размерът на застрахователната премия да се обвърже с предявените претенции и да отразява цялата история на причинените щети при използване на дадено МПС, независимо от застрахователя, при който водачът е бил застрахован.

Застрахователят трябва да приеме правила за коригиране на застрахователната премия въз основа на предявените претенции за даден интервал от време (система „бонус-малус на застрахователя“). Или вместо цената на застраховката да бъде базирана на нарушенията, да се наблегне на щетите, причинени от водачите.

Експерти обаче заявяват, че с предлаганите промени на практика се обеззмисля идеята за „бонус – малус“ система, която е в сила във всички други държави.

От Асоциацията за застрахователна сигурност смятат, че бяха изхарчени стотици хиляди левове и въпреки че имаше варианти, за които е възможно или да се работи по тях, или те да бъдат променяни, застрахователният надзор избра да не прави такива, макар и да беше задължаван от кодекса, дал още преди няколко години срок да се въведе тази система.

Според тях с предложения сега вариант напълно се заличава отговорността за неизпълнението на кодекса, но пък и се обезмисля „бонус-малус“ и напълно в ръцете на застрахователите остава толкова важният въпрос, свързан с отговорността на държавата.

„Само си представете до какво объркване ще доведе това. Всеки застраховател, желаещ да намали нелоялно премията, ще въведе занижени критерии за допуснати щети. Всеки застраховател, който реши или да я вдигне, или да ти откаже при него да сключваш застраховка, много ще я завиши, под предлог, че имаш голяма щета. На тези, причинили ПТП с ранени, ще им натресат огромни премии“, обясняват от асоциацията.

Според тях свързаното с политиката по системата „бонус – малус“ от застрахователя си остава тайна. Не става ясно как и защо ще се определи една премия при застраховането, тъй като тя остава търговска тайна, също и дали тя въобще се използва от застрахователя във всеки даден момент, как точно се определя дадена премия и дали се спазват правилата на формирането й от всички застрахователи. Не е сигурно и дали въобще ще има бонус и ако да, как ще се изчислява той, за колко време ще е валиден и кой ще следи и наказва застрахователя, ако не го прилага, с категоричност сочат от Асоциацията за застрахователна сигурност.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =