Отпадат стикерите за “Гражданска отговорност”, но има ново изискване към шофьорите

Отменяне на изискването за поставяне на стикер на знак за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е включено в Проекта на План за намаляване на административната тежест.

Сега е поставено изискване водачът да носи съответния документ, доказващ застраховката, поради което е излишно изискването за поставяне на стикер, се посочва в аргументите.

За да отпадне стикера за „Гражданска отговорност“, се изисква промяна в Закона за движение по пътищата, като чл. 100, ал. 3 се изменя в следния вид: „(3) Водачът на моторно превозно средство, което не е било спряно от движение, е длъжен да носи контролен талон към знака за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.“

Планът за намаляване на административната тежест включва 280 мерки, които са в следните основни направления:

1. отпадане на изискуеми документи;

2. служебно събиране на информация;

3. намаляване на срокове;

4. установяване на процедурите по предоставянето на услуги в закон;

5. подобряване на дейностите по администриране на регистри и разширяване на използваемостта им в административните производства.

За изпълнението на мерките се планират промени в 102 закона.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 16 =